16.06.15 volikogu istungi kutse ja päevakord

12.06.15

Laeva Vallavolikogu 18. istung toimub teisipäeval, 16. juunil k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määrus - Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015- 2017 kinnitamine teine lugemine
                                                                                     ettekandja: Laeva Lasteaia direktor Merle Raiküla

2. Määrus - Laeva valla põhimäärus esimene lugemine
                                                                                             ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

3. Määrus Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
                                                                                             ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

4. Määrus - Laeva vallavalitsuse töökord
                                                                                             ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

5. Määrus – Laeva Vallavolikogu 18.12.2012 määruse nr 71 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
                                                                                                ettekandja: sotsiaaltöö juht Merle Zborovsky                                                  

6. Otsus - Laeva valla 2014 . aasta majandusaasta aruande kinnitamine
                                                                              ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Elviire Villa

7. Otsus – Vee-ettevõtja määramine AS Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine
                                                                                  ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8. Otsus – Loa andmine vallavara võõrandamiseks
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otsus – Laeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10. Otsus – Kämara-Hansu (katastriüksus 38301:003:0131) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

11. Otsus – Kämara-Hansu (katastriüksus 38301:003:0132) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

12. Otsus – Kämara-Reinu (katastriüksus 38301:003:0357) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

13. Otsus – Kuuse (katastriüksus 38301:003:0030) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

14. Otsus – Vahemetsa (katastriüksus 38301:003:0327) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

15. Otsus– Truusa (katastriüksus 38301:002:0140) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

16. Otsus – Lohu (katastriüksus 38301:003:0366) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

17. Otsus – Vallavanema puhkusele lubamine
                                                                                                             ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

18. Vaba arutelu

 

 /allkirjastatud digitaalselt/

Elviire Villa 
Vallavolikogu esimees

 

 

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP