Tartu Vallavolikogu istung 21.11.2017

Tartu Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. novembril 2017 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Otsuse eelnõu - Tartu Vallavolikogu keeldumine

ettekandja: volikogu liige Sirje Simmo

 

2. Otsuse eelnõu - Mõisatamme tn 30 kinnistu (nr 3174004) koormamine hoonestusõigusega Raadi Sihtasutuse kasuks

ettekandja SA Raadi juhatuse liige Jüri Reinpõld

 

3. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

4. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

5. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

6. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

7. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

8. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

9. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

10. Otsuse eelnõu - Vallavara soetamine (Lähte-Äksi rajatud kergliiklustee aluse maa ostmine)

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

11. Otsuse eelnõu - Nõustumine isikliku kasutusõiguse seadmisega Tartu valla kasuks

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

12.Otsuse eelnõu - Nõustumine isikliku kasutusõiguse seadmisega Tartu valla kasuks

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

13. Otsuse eelnõu - Nõustumine isikliku kasutusõiguse seadmisega Tartu valla kasuks

ettekandja: projektijuht Jüri Reinpõld

 

14. Otsuse eelnõu - Ametiasutuste liitmine

ettekandja: vallasekretär Eve Kallas

 

15. Määruse eelnõu - Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

ettekandja: Laeva Vallavalitsus Kadi Kukk

 

16. Otsuse eelnõu - Tartu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine töörühma moodustamine

ettekandjad Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp ja vallasekretär Eve Kallas

 

17. Määruse eelnõu - Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

ettekandja: volikogu esimees Üllar Loks

 

18. Otsuse eelnõu - Volikogu esimeestele hüvitise maksmine

ettekandja: volikogu esimees Üllar Loks

 

19. Otsuse eelnõu - Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule

ettekandja: volikogu esimees Üllar Loks

 

20. Otsuse eelnõu - Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale

ettekandja: volikogu esimees Üllar Loks

 

21. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme kinnitamine

ettekandja: komisjoni esimees Teet Lill

 

22. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu arengukomisjoni liikmete kinnitamine

ettekandja: komisjoni esimees Martin Pedak

 

23. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu majanduskomisjoni liikmete kinnitamine

ettekandja: komisjoni esimees Vahur Poolak

 

24. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine

ettekandja: komisjoni esimees Marike Adamka

 

25. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmete kinnitamine

ettekandja: komisjoni esimees Külli Suvi

 

26. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine

ettekandja: komisjoni esimees Aune Sepp

 

27. Otsuse eelnõu - Kinnistu võõrandamine

ettekandja: vallasekretär Eve Kallas

 

28. Otsuse eelnõu - Kokkuleppe sõlmimine (Tibar ja Tamme)

ettekandja: vallasekretär Eve Kallas

 

29. Otsuse eelnõu - Avaliku konkursi korraldamine Tartu vallale sümboolika leidmiseks

ettekandja: Laeva Vallavalitsus Kadi Kukk

 

30. AS Emajõe Veevärk KIK 2018 projektide taotlused

ettekandja: Tartu vallavanem A.Soop

 

31. Otsuse eelnõu - Nõustumine varalise kohustuse võtmisega

ettekandja: SA Saadjärve hallatava Jääaja Keskuse tegevjuht Toomas Klaarman

 

32. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.