13.10.2015 istungi päevakorra projekt

8.10.15

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 21. istungi, mis toimub teisipäeval, 13. oktoobril k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Määruse eelnõu - Laeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 kinnitamine teine lugemine (ÜVK pdf)

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Määruse eelnõu - Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine teise lugemise jätkamine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

3. Määruse eelnõu - Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019   teine lugemine (tabel)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

4. Otsuse eelnõu- Loa andmine mitteeluruumi üürile andmiseks (üürileping , kinnisturaamat) 

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

5. Otsuse eelnõu- Loa andmine vallavara tasuta kasutusse andmiseks (leping, leping lisa 1)

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

6. Otsuse eelnõu- Laeva Vallavalitsusele loa andmine eelläbirääkimistega pakkumise korraldamiseks Lõhmuse kruusakarjääri rendile andmiseks (V.kiri,  kiri)

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

7. Otsuse eelnõu- Nõusolek ajutise laskepaiga rajamiseks  (taotlus)

ettekandja: ehitusnõunik Kuldar Lõhmus

8. Otsuse eelnõu- Selli 1 (katastriüksus 38301:004:0030) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otsuse eelnõu- Kristini (katastriüksus 38301:002:0453) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10. Otsuse eelnõu- Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine

ettekandja: vallavanem Koit Prants

11. Vallavalitsuse informatsioon

12. Vaba arutelu

 

Allkirjastatud digitaalselt

Elviire Villa

Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP