08.12.2015 volikogu istungi kutse ja päevakord

4.12.15

Laeva Vallavolikogu 23. istung toimub teisipäeval,  8. detsembril k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Puhja Vallavolikogu 30.11.2015 otsuse nr 29 tutvustamine

ettekandja: Puhja Vallavolikogu esimees Vahur Jaakmaa

2. Määruse eelnõu - Laeva valla 2015. a III lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine (lisa 1) 
 (seletuskiri)  

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Määruse eelnõu - Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019   
   (tabelid 1-3)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

4. Määruse eelnõu - Laeva valla 2016. a eelarve vastuvõtmine, I lugemine  
  (lisa 1) (tulud, kulud)  (seletuskiri)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

5. Otsuse eelnõu- Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Elviire Villa

6. Otsuse eelnõu- Vallavara omandamine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu- Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine ja enampakkumise võitjaga rendilepingu sõlmimine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8. Otsuse eelnõu- Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otsuse eelnõu- Ojari tee 6 (katastriüksus 38301:003:0323) jagamisel tekkivatele  katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10. Otsuse eelnõu- Viljahoidla (katastriüksus 38301:002:0309) jagamisel tekkivatele  katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

11. Otsuse eelnõu- Laeva Vallavolikogu 26. novembri 2013. a otsuse nr 11 "Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

        ettekandja: majanduskomisjoni esimees Kaido Põdersoo

12. Vaba arutelu

Elviire Villa
Laeva Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP