Kodanike vastuvõtt    teisipäeval   8.00 - 12.00   12.30 - 17.00

                                         reedel            8.00 - 12.00

 

___________________________________________________________________________
NIMI                                      AMETIKOHT                          TELEFON                                               E- post

Aare Olgo vallavanem                 730 1792 510 0740

vallavanem@laeva.ee

Egle Lääne vallasekretär  

 

 

vallasekretar@laeva.ee
Kadri Linamägi volikogu metoodik

730 1791

 

 

 

laeva@laeva.ee

Ulvi Viilvere finantsjuht- pearaamatupidaja 730 1799

 

5650 7867

finants@laeva.ee
Katrin Metsamart sotsiaaltööjuht 730 1793

 

5302 6608

sotsiaal@laeva.ee
Katrin Metsamart lastekaitsespetsialist
730 1793

 

5302 6608

 

sotsiaal@laeva.ee

 

 

Kuldar Lõhmus ehitusnõunik 730 1796
 

 

516 9341

ehitus@laeva.ee
Kadi  Kukk

arengu- ja keskkonnanõunik

maakorraldaja

730 1797

 

5347 6179


maa@laeva.ee

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

NIMI                                       TÖÖKOHT                                TELEFON                                                

Tiit Sangla majandusspetsialist  730 1798

 

505 7340

majandus@laeva.ee
Benno Kannela sporditööspetsialist   528 9409   

benno@laeva.edu.ee

  sotsiaalhooldustöötaja                                        
Pavel Persidski üldkoristaja-abitööline      
Virve Saarma kalmistuvaht ......................... 5398 4470 .......................................
Heili Vahkal koristaja    

 

 

Piirkonnapolitseinik Kadri Kroonberg: mob 5349 6317; tel 730 8797

Asendab piirkonnapolitseinik Argo Lääts: mob 5330 7105

Noorsoopolitseinik Kirsika Jõks:  mob 5300 7283