12.01.16 volikogu istungi kutse j päevakord

8.01.16

Laeva Vallavolikogu 27. istung toimub teisipäeval, 12. jaanuaril k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Otsuse eelnõu – Vallavolikogu esimehe valimine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

2. Otsuse eelnõuVallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

3. Otsuse eelnõuVallavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine  

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

4. Määruse eelnõu - Laeva valla 2016. a eelarve vastuvõtmine, II lugemine  
(lisa 1) (tulud, kulud) (seletuskiri)   (parandusettepanekud eelarvele E. Villa)
(
parandusettepanekud E.Tumm)  (parandusettepanek J.Mäesepp) (parandusettepanekud T. Sangla)   (Vallavalitsuse prt. väljavõte) (majanduskomisjoni protok.)   (Vallavalitsuse prt. )

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

5. Otsuse eelnõu – Nõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

6. Määruse eelnõu- Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine" muutmine

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

7. Määruse eelnõuLaeva Vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79 „Laeva valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

8. Otsuse eelnõu Vallavanemale preemia maksmine

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

9. Otsuse eelnõu- Vallavanema puhkusele lubamine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

10. Vaba arutelu

 

Ago Vooremäe

Vallavolikogu aseesimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP