07.06.2016 volikogu istungi kutse ja päevakorra projekt

2.06.16

Laeva Vallavolikogu 31. istung toimub teisipäeval,  07. juunil 2016. a algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1.      Määruse eelnõu - Laeva valla 2016. a. I lisaeelarve vastuvõtmine 
( I lisaeelarve seletuskiri)
 ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

2.       Otsuse eelnõuOsalemine mittetulundusühingus Vooremaa Geopark
(MTÜ Vooremaa Geopark asutamisleping, põhikiri)
ettekandja: volikogu esimees Külli Suvi


3.       Otsuse eelnõu  Vallavanema puhkusele lubamine
ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

4.      Otsuse eelnõu – Laeva valla 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
(majandusaasta aruanne, väljavõte istungi protokollist)
ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere  

                                     

5.      Otsuse eelnõu - Aru (katastriüksus 38301:001:0014) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine 
ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk
 

6.      Otsuse eelnõu- Veski (katastriüksus 38301:002:0190) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk
 

7.      Informatsioon.Vaba arutelu

 

Allkirjastatud digitaalselt

Külli Suvi
Laeva Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP