03.02.2015 istungi päevakorra projekt

30.01.15

 

Laeva Vallavolikogu 17. istung toimub  teisipäeval, 03. veebruaril k.a. algusega  kell 16.30 vallavalitsuse ruumes.

PÄEVAKORRAS:                                   

1. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine                                                                                                                                                                                     ettekandja: vallavanem Koit Prants

2.  Vallavanemale töötasu määramine
                                                                    ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

3. Vallavanemale hüvitise määramine
                                                                    ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

4. Laeva Vallavolikogu 18.12.2014. a otsuse nr 37 „Väänikvere tee 1 (katastriüksus 38301:002:0601) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine" muutmine                                                                     
                                                            ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Ülli Reimets
5 . Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine
                                                                ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Elviire Villa

6. Vallavanema tasustamata puhkusele lubamine
                                                                        ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees     

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP