Töörühmad

Lisaks juhtrühmale moodustati 4 valdkondlikku töörühma.

1.       sotsiaalvaldkonna töörühm – koordineerib Tähtvere vald;

2.       haridusvaldkonna töörühm – koordineerib Tartu vald;

3.       majandus- ja finantsvaldkonna töörühm – koordineerib Puhja vald;

4.       kultuuri-, spordi- ja vaba aja valdkonna töörühm – koordineerib Laeva vald.

Iga vald esitas igasse töörühma 1-3 oma valla esindajat.

Sotsiaalvaldkonna töörühma liikmed

Laeva vald

Puhja vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Kersti Kõrge

Milvi Sepp

Jaana Puur

Karmen Vetemäe

Elviire Villa

Õie Männik

Tiina Tamme

Anne Pulver

Juta Mäesepp

Ülle Närska

Kadri Viil

Sirje Mägi

 

Sotsiaalvaldkonna töörühma lähteülesanne.

02.05.2016 toimunud koosoleku protokoll.

23.05.2016 toimunud koosoleku protokoll.

24.08.2016 toimunud koosoleku protokoll ja lisa.

 

Haridusvaldkonna töörühma liikmed

Laeva vald

Puhja vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Külli Suvi

Päivi Märjamaa

Üllar Loks

Anu Köidam

Nadežda Niklus

Riin Saadjärv

Jana Rosenthal

Tea Laas

Merle Raiküla

Karita Rokka

Anneli Kumar

Inga Väikene

 

Haridusvaldkonna töörühma lähteülesanne.

 

Majandus- ja finantsvaldkonna töörühma liikmed

Laeva vald

Puhja vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Ulvi Viilvere

Priit Pramann

Jüri Reinpõld

Kai Pruuli

Tiit Sangla

Kuldar Kuus

Aigar Lepp

Urmas Tartes

Kadi Kukk

Vahur Jaakma

Maire Teppo

Rein Kokk

 

Majandus- ja finantsvaldkonna töörühma lähteülesanne.

19.05.2016 toimunud koosoleku protokoll.

Tabel 1, tabel 2

26.08.2016 toimunud koosoleku protokoll.

 

Kultuuri-, spordi- ja vaba aja valdkonna töörühma liikmed

Laeva vald

Puhja vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Koit Prants

Kristina Ermel

Rein Lellep

Mai Luiga

Karin Küttis

Kristiina Viks

Ele Sonn

Kaja Raid

Karmen Kukk

 

Helin Veetõusme

Külli Pann

 

Kultuuri-, spordi- ja vaba aja valdkonna töörühma lähteülesanne.

11.04.2016 toimunud koosoleku protokoll.

25.04.2016 toimunud koosoleku protokoll.

09.05.2016 toimunud koosoleku protokoll.

26.08.2016 toimunud koosoleku protokoll ja lisa