28.10.2014 volikogu istungi kutse ja eelnõud

24.10.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 13. istungi, mis toimub teisipäeval, 28. oktoobril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

1.      Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve vastuvõtmine                                    ettekandja Ulvi Viilvere

Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve lisa

Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve seletuskiri

2.      Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018                          ettekandja Ulvu Viilvere

Laeva valla eelarvestrateegia lisa

Laeva valla eelarvestrateegia seletuskiri

4.      Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine

      ja uue redaktsiooni kinnitamine                                                             ettekandja Ulvi Viilvere

5.      Laeva Vallavolikogu 26.03.2013 otsuse nr. 145

,,Laeva valla ametiasutuse  struktuuri ja

teenistuskohtade koosseisu kinnitamine`` muutmine                      ettekandja Helen Mägi

6.      Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr. 29

,,Laeva lasteaias vanemate poolt kaetava osa määra

kehtestamine`` muutmine                                                                       ettekandja Ulvi Viilvere

Määruse nr 29 muutmise seletuskiri

7.      Laeva Vallavolikogu  26.11.2013 otsuse nr. 13

,,Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste

Liidu Maapäevale´´ muutmine                                                                 ettekandja Helen Mägi

       8.      Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine                   ettekandja Helen Mägi

9.     Väänikvere tee 1 (katastriüksus 38301:002:0601) 

      jagamisel tekkivatele tekkivatele katastriüksustele

      sihtotstarvete määramine                                                                        ettekandja Ulvi Viilvere

10.  Info                                                                                                     ettekandja Reliia Käro  

Kergliiklusteede toetusskeem       

Kergliiklusteede toetusskeemi tingimused

 

     /allkirjastatud digitaalselt/

 

 

    Lugupidamisega 

    Kaido Põdersoo

    Laeva Vallavolikogu esimees

 

 

Toimetaja: ÜLLI REIMETS