26. aprill 2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

Laeva Vallavolikogu 41. istung toimub reedel, 26. aprillil k.a. algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes

Päevakorras:

1. Laeva Vallavolikogu esimehe valimine

ettekandja: vallavolikogu esimehe asendaja Endel Sõster

 

2.Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine

ettekandja: vallavolikogu esimees

 

3. Laeva vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine

ettekandja: finantsjuht – pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

4. Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused

ettekandja: finantsjuht – pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

5. 2013. aasta eelarve täitmise seirearuanne seisuga 31. märts 2013. a (kv. aruanne)

ettekandja: finantsjuht – pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

6. Laeva Vallavolikogu 26.03.2012 otsuse nr 145 "Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

 

7. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 "Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

Toimetaja: MADIS TÄNAVA