18. juuni 2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14
 

Kutsun kokku Laeva vallavolikogu  43.  istungi, mis  toimub  teisipäeval,  18. juunil  k.a. algusega kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumes.

                              

                             Päevakorras:

 

1. Laeva valla 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine       ettekandja Ulvi Viilvere

 (majandusaasta aruannevallavalitsuse otsusrev.komisjoni aruanne)

 

2. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend                                      ettekandja Helen Mägi

 

3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine                                 ettekandja Kadri Lepasaar

 

4. Maa munitsipaalomandissse taotlemine                                   ettekandja Kadri Lepasaar

 

5. Käro kü jagamine ja sihtotstarbe määramine                            ettekandja Kadri Lepasaar

 

6. Aiu kü jagamine ja sihtotstarbe määramine                                ettekandja Kadri Lepasaar

 

7. Laeva valla 2013. a II lisaeelarve vastuvõtmine                    ettekandja Ulvi Viilvere

 (lisaeelarve,  seletuskiri)

 

8. Laeva vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu       ettekandja Helen Mägi

määramine, valimisringkonna moodustamine ja

mandaatide arvu määramine

 

9. Laeva valla valimiskomisjoni moodustamine              ettekandja Helen Mägi

 

10. Vallavanema puhkusele lubamine                               ettekandja Helen Mägi

 

11. Vallavalitsuse info

 

Eelnõudele tehtavaid parandusettepanekuid ootan kirjalikult.

 

 

Lugupidamisega

 

Arvo Pennonen

 Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA