Volikogu istung 07.03.2017

30.03.17

Laeva Vallavolikogu 43. istung toimub reedel, 07. märtsil 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine (ühinemine Tabiverega)

                                                           ettekandja: Tartu vallavanem Aivar Soop

                                                           kaasettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Määrus eelnõu – Laeva valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve

Lisa 1     Seletuskiri                        ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Määruse eelnõu – Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise kord Laeva vallas

                                                          ettekandja: sotsiaaltööjuht Katrin Metsamart

4. Määruse eelnõu–Planeerimisseaduses ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

                                                          ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Otsuse eelnõu – Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

                                                           ettekandja: volikogu esimees Külli Suvi

6. Otsuse eelnõu – Uue Kastani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu – Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Laeva küla)

                                               ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8. Otsuse eelnõu – Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Siniküla)                                                                                                              

                                                               ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otsuse eelnõu – Vallavara tasuta kasutusse andmine

                                              ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10. Informatsioon. Vaba arutelu

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI