Volikogu istung 05.10.2017

29.09.17

Laeva Vallavolikogu 49. istung toimub neljapäeval, 05. oktoobril 2017 algusega 17.30 Narva-Jõesuus.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu -  Laeva valla 2017. aasta eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine

seletuskiri       lisa 1                              ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

2. Otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

3. Otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

4. Otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Otsuse eelnõu - Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

6. Otsuse eelnõu - Loa andmine lihthanke „Laeva valla kohalike teede talihooldus 2017-2018" korraldamiseks

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu - Nõusoleku andmine projektis „Laeva-Palupõhja tee (278 m)" osalemiseks ning omaosaluse garanteerimine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8. Otsuse eelnõu - Laeva valla 2017. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine

                                                           ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

9. Informatsioon. Vaba arutelu.

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI