Sotsiaalteenused

5.09.17

Sotsiaalmaja

Laeva Vallavolikogu 07.03.2017 määrus nr 45 "Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise kord Laeva vallas"

Lisa 1  avaldus

Laeva Vallavalitsuse 05.06.2017 määrus nr 2 "Laeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenuste hindade muutmine"

Laeva Vallavalitsuse 05.06.2017 korraldus nr 78 "Laeva sotsiaalmaja sisekorraeeskiri"

Lisa 1 sisekorraeeskiri

 

Kevadel 2017 valmis Laeva valla sotsiaalmaja. Maja rekonstrueerimistöödeks korraldati riigihange, mille võitis Forstal OÜ, omanikujärelevalvet teostas Keskkonnaprojekt OÜ. Projekti rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm, kust saadi kokku 32 000 eurot.

Sotsiaalmaja üheks eesmärgiks on  eluaseme võimaldamine neile isikutele ja perekondadele, kes ei ole ise suutelised ega võimelised seda endale tagama.

Majas on kokku üheksa korterit: kaks esimesel korrusel ja seitse teisel korrusel. Kaks suuremat korterit teisel korrusel on mõeldud peredele, ülejäänud on väikesed kööktoad. Kõigis korterites on loodud võimalus söögi valmistamiseks ja hügieenitoiminguteks.

Maja paremast küljeuksest on võimalus siseneda ratastooliga liikujatel, seal asub ka invakorter ning teenuste pakkumise ruum. Lisaks  on esimesel korrusel saal, kus on võimalik koosviibimisi korraldada, saun ja pesupesemise ruum.

Saunas ja pesupesemise ruumides saavad sotsiaalkorterite elanikud ja teised soovijad, vastava hinnakirja alusel, nii ennast kui riideid käia pesemas. Sauna pileti hinnaks on täiskasvanule (1 tund) 2.50 eurot/ 2 eurot pensionär/laps.

Saunapäevad alates 07.09.2017:

Neljapäeval naistele kella 15.00 kuni 20.00

Reedel meestele kella 15.00 kuni 20.00

NB! Palume kindlasti endast eelnevalt teada anda! Vältimaks olukorda, et peate ootama jääma eelmiste saunaliste väljumist (5346 1553/ 5302 6608).

Olemas võimalus kokkuleppel üürida saunaruume (1 tund 12 eurot) ja saali (5 eurot tund) ning kasutada pesupesemise teenust. Pesupesemine (kuni 5 kg) maksab 2 eurot ja kuivati kasutamine (kuni 2 tundi) 1 euro.

Kortereid võib lühiajaliselt (kehtestatud päevahind) välja üürida, kui on vabu kortereid ja vajadus pakkuda vallaga seotud inimestele lühiajalist peatumispaika.

 

 

 

 

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine tema sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning isiku abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, et soodustada igapäevaeluga toimetulekut.
 

Võlanõustamine

Võlanõustamisteenus on majanduslik-juriidilise iseloomuga sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks toimetulekuks talutavamaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel.

Võlanõustamisteenuse saamiseks tuleb eelnevalt aeg valla sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

 

Kodu- ja sotsiaaltransporditeenus
Laeva Vallavolikogu 15.05.12 määrus nr 65 "Kodu- ja sotsiaaltransporditeenuste osutamise tingimused ja kord Laeva vallas"

Laeva Vallavalitsuse 06.06.12 määrus nr 6 Koduteenuste osutamisega seotud dokumentide vormide kinnitamine  

Lisa 1 Kliendikaardi vorm
Lisa 2 Koduhooldusteenuste osutamise hoolduskava vorm
Lisa 3 Koduteenuste osutamise lepingu vorm

 

 

Lapsehoiuteenus

Laeva Vallavolikogu 11.12.07 määrus nr 52 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse maksmise kord Laeva vallas"

 

Hooldekodusse suunamine

Laeva Vallavolikogu 25.03.08 määrus nr 59 "Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja kord Laeva vallas"

Hoolduse seadmine

Laeva Vallavolikogu 20.12.11  määrus nr 52 "Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord"
Lisa 1  
Hoolduse seadmise taotlus
Lisa 2   Hooldaja määramise taotlus


Tugiisikuteenus

Laeva Vallavolikogu 05.10.13  määrus nr 82  "Tugiisikuteenuse osutamise kord"

Laeva Vallavalitsuse  20.03.14 nr 2 Tugiisikuteenuse kliendipäeviku, klienditööaruande ja lepingu vormide kinnitaminePuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine


Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused

 

 

Invaabivahendi taotlemine

 

Alaealise hooldamine perekonnas - Sotsiaalhoolekandeseadus (§ 15 ja § 251-253)

 

Laste suunamine asenduskodusse - Sotsiaalhoolekandeseadus (§ 24 lg 6, §251, § 252, § 253)

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI