Juhtrühm

 

Juhtrühma liikmed alates 16.11.2016. Vaata täpsemalt SIIT.

 

Laeva vald

Tartu vald

Piirissaare vald

Aare Olgo

Aivar Soop

Liina Miks

Külli Suvi

Üllar Loks

 

Karmen Kukk

Helin Veetõusme

 

Elviire Villa

Aigar Lepp

 

 

Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustati juhtrühm, mille liikmed nimetas volikogu. 14.09.2016 võttis Puhja Vallavolikogu vastu otsuse nr 29 "Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride mutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine", millega võttis vastu otsuse lõpetada ühinemisläbirääkimised Laeva, Tartu ja Tähtvere vallaga. Läbirääkimisi jätkavad Laeva vald, Tartu vald ja Tähtvere vald.

 

Juhtrühma liikmed alates 01.11.2016

Laeva vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Aare Olgo

Aivar Soop

Rein Kokk

Külli Suvi

Üllar Loks

Urmas Tartes

Karmen Kukk

Helin Veetõusme

 

Elviire Villa

Aigar Lepp

 

 

 

Juhtrühma liikmed alates 14.09.2016

Laeva vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Koit Prants

Aivar Soop

Rein Kokk

Külli Suvi

Üllar Loks

Urmas Tartes

Karmen Kukk

Helin Veetõusme

 

 

Aigar Lepp

 

 

Juhtrühma liikmed kuni 14.09.2016

Laeva vald

Puhja vald

Tartu vald

Tähtvere vald

Koit Prants

Priit Pramann

Aivar Soop

Rein Kokk

Külli Suvi

Vahur Jaakma

Üllar Loks

Urmas Tartes

Karmen Kukk

Päivi Märjamaa

Helin Veetõusme

 

 

Jaanika Liblik

Aigar Lepp

 

 

25.04.2017 toimunud koosoleku memo.

12.12.2016 toimunud koosoleku memo.

02.11.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

07.10.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

29.09.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

22.09.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

29.08.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

16.08.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

09.08.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

03.08.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

27.06.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo, lisa

02.06.2016 toimunud juhtrühma koosolelku memo.

16.05.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

02.05.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

18.04.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.

04.04.2016 toimunud juhtrühma koosolekul arutatud töörühmade lähteülesanded: 

02.03.2016 toimunud juhtrühma koosoleku memo.