28. mai 2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

Laeva Vallavolikogu 42. istung toimub teisipäeval, 28. mail k.a. algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

Päevakorras:

 

1. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine (lisaeelarve) (seletuskiri)

                                                                                       - ettekandja Ulvi Viilvere

2. Sandri katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

                                                                                        - ettekandja Kadri Lepasaar 

3. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend

                                                                                        - ettekandja Ulvi Viilvere

4. Üldplaneeringu muutmine

                                                                                        - ettekandja Kaimo Puniste

5. Revisjonikomisjoni esimehe valimine

                                                                                        - ettekandja Arvo Pennonen

6. Info

 

 

Arvo Pennonen 

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA