27.08.2013 volikogu istungi päevakord

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 45. istungi, mis toimub teisipäeval, 27. augustil k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Laeva valla põhimäärus, I lugemine                       ettekandja vallasekretär Helen Mägi

 

2. Tugiisikuteenuse osutamise kord                            ettekandja sotsiaaltööjuht Maire Jõgi

 

3. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017, I lugemine (määrus)

                                                         ettekandja finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

4. Laeva Vallavolikogu liikme, Laeva vallavanema ja Laeva vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord                             ettekandja volikogu liige Elviire Villa

 

5. Delegaatite nimetamine Eesti Maarahva VI kongressile

                                                                                       ettekandja vallasekretär Helen Mägi

 

6. Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine, I lugemise lõpetamine ja avalikustamisele suunamine   (pdf)   (määruse eelnõu)   ettekandja abiavallavanem  Kaimo Puniste

 

7. Informatsioon vallavalitsuselt

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Lugupidamisega

Arvo Pennonen

Laeva Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA