18.12.2012 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

1. Vallavalitsuse liikme vabastamine vallavalitsuse liikme kohustest

                                                                                                ettekandja: vallavanem Aare Olgo

 2. Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine

ettekandja: vallavanem Aare Olgo

 3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

ettekandja: sotsiaal- ja noorsootööjuht Maire Jõgi

 4. Maamaksumäära kehtestamine ja maksusoodustuse andmise kord

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

 5. Laeva Vallavolikogu 31.01.2012. a otsuse nr 97 "Riigimaale hoonestusõiguse seadmine" muutmine

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

6. Peremehetu ehitise tuvastamine

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

 7. Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu muutmine

ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees Külli Suvi

 8.  Kohalike teede teehoiukava kinnitamine aastateks 2013-2015 (tabel) (2. lugemise jätkamine)

ettekandja: abivallavanem Kaimo Puniste

9.  Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine (terviktekst) (parandused)

ettekandja: abivallavanem Kaimo Puniste

10.  Laeva valla 2013 a eelarve vastuvõtmine (1. lugemine)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja, vallavalitsuse liige  Ulvi Viilvere

EA 2013.xls
Eelarve seletuskiri
EA Tulude ja kulude võrdlus

EA koostamine

EA muudatused

Toimetaja: MADIS TÄNAVA