17.06.14 volikogu istungi päevakord

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 10. istungi, mis toimub teisipäeval, 17. juunil k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Laeva valla liikmeõiguste teostaja nimetamine

    mittetulundusühingus Valguskaabel                                                           ettekandja Helen Mägi

 

2. Reservfondist raha eraldamine (kohtu menetluskuludeks)                      ettekandja Helen Mägi

 

3. Reservfondist raha eraldamine (murutraktori soetamiseks)                  ettekandja Ulvi Viilvere

 

4. Laeva valla 2013. aasta majandusaasta aruande

    kinnitamine        (majandusaasta aruanne) (rev.kom.aruanne)              ettekandja Ulvi Viilvere

 

5. Vallavanema puhkusele lubamine                                                              ettekandja Helen Mägi

                                                                                                     

6. Laeva valla põhimäärus                                                                              ettekandja Helen Mägi

 

7.  Info                                                                                                                   ettekandja Kalev Kurs                        

/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega 

Kaido Põdersoo

Laeva Vallavolikogu esimees

                                                                             

Toimetaja: MADIS TÄNAVA