Volikogu istung 13.06.2017

7.06.17

Laeva Vallavolikogu 46. istung toimub teisipäeval, 13. juunill 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu - Laeva valla 2017. a. eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine II lugemine

seletuskiri   lisa 1

ettekandja: Ulvi Viilvere

2. Otsuse eelnõu - Laeva valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

audiitori aruanne

ettekandja: Ulvi Viilvere

3. Määruse eelnõu - Munitsipaaleluruumide kasutamist reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine

ettekandja Aare Olgo

4. Otsuse eelnõu - Arvamuse andmine Lõhmuse IV liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta 

kaevandamis taotlus     eelhinnang   korraldus   luba

ettekandja: Aare Olgo

5. Otsuse eelnõu - Müüri tee korrashoid

Maanteameti kiri

ettekandja: Aare Olgo

6. Otuse eelnõu - Vallavara otsustuskorras võõrandamine

ettekandja: Aare Olgo

7. Otsuse eelnõu - Vallavanema puhkusele lubamine

ettekandja: Egle Lääne 

8. Informatsioon. Vaba aruteleu.

Omavalitsuse päeva otsus

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI