2.02.17

Austatud vallavolikogu liige                     

Laeva Vallavolikogu 42. istung toimub reedel, 10. veebruaril 2017 Pärnus.

 

1. Määruse eelnõu – Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

2. Otsuse eelnõu– Laeva valla 2016. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine

pakkumine

ettekandja: finantsjuht-pearaamtupidaja Ulvi Viilvere                                                      

3. Otsuse eelnõu – Kuivati (katastriüksus 38301:002:0129) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

4. Otsuse eelnõu – Laeva valla aukodaniku nime andmine

kandidaat 1         kandidaat 2

ettekandja: volikogu esimees Külli Suvi

5. Informatsioon. Vaba arutelu

Toots Normann'i avaldus

 

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI