01.03.16 volikogu istungi kutse ja päevakord

25.02.16

Laeva Vallavolikogu 29. istung toimub teisipäeval,  01. märtsil k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1.Määruse  eelnõu - Laeva valla 2016.aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemise jätkamine
                                                                              ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere
(seletuskiri) (II lugem. seletus) (tabel) (tulu, kulu)

 

2. Määruse eelnõu   Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 "Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine" muutmine
                                                                              ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

3. Määruse eelnõu- Laeva vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79 „Laeva valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

                                                                          ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

4. Otsuse eelnõu- Maa munitsipaalomandisse taotlemine

                                                                                   ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

 

5. Määruse eelnõu- Laeva Vallavolikogu määruste muutmine

                                                                                                        ettekandja sotsiaaltöö juht Kersti Kõrge

 

6. Otsuse eelnõu- Loa andmine riigihanke „Väänikvere tee 7  paikneva  eluhoone rekonstrueerimine Laeva sotsiaalmajaks" korraldamiseks

                                                                                             ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi                   

7. Vaba arutelu

 

 

Allkirjastatud digitaalselt

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP