Tartu Vallavolikogu istung 30.11.2017

Tartu Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Otsuse eelnõu - Umbusalduse avaldamine Tartu vallavanemale

                                                           ettekandja: volikogu  esimees Üllar Loks

2. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu arengukomisjoni liikmete kinnitamine

                                                           ettekandja   komisjoni esimees Martin Pedak

3. Otsuse eelnõu - Kinnistu võõrandamine

                                                           ettekandja: majanduskomisjoni esimees Vahur Poolak ja                                                   vallasekretär Eve Kallas

4. Otsuse eelnõu - Kokkuleppe sõlmimine (Tibar ja Tamme)

                                                           ettekandja: majanduskomisjoni esimees Vahur Poolak ja                                                   vallasekretär Eve Kallas

5. AS Emajõe Veevärk KIK 2018 projektide taotlused

                                               ettekandja: majanduskomisjoni esimees Vahur Poolak ja Tartu                                                           vallavanem A.Soop

6. Otsuse eelnõu - Nõustumine varalise kohustuse võtmisega

                                               ettekandja: majanduskomisjoni esimees Vahur Poolak ja                                                   SA Saadjärve hallatava Jääaja Keskuse tegevjuht Toomas                                                 Klaarman

7.Piirissaare valla Tartu kontori sulgemisest.

                                                          Piirissaare vallavanem Liina Miks

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.