Laeva vald asub Tartumaa loodeosas Tallinn -Tartu maantee ümbruses.

Pindala on 233,18 ruutkilomeetrit, elanike arv seisuga 01. 01. 2017  oli  756 inimest.  Vald hõlmab osa Võrtsjärve nõost, ulatub kagus ja lõunas Emajõeni, läänes Pedja jõeni. Valla lõuna- ja lääneosas on suured luhad ja sood (Karusaare raba, Peenraraba, Ristsaare soo jt.) ning soometsad. Veidi kõrgemat kesk- ja kirdeosa katab enamasti mets. Asustus paikneb peamiselt Laeva jõe ääres ja Emajõe lähikonnas.

Laeva valla elanike arv seisuga 01. jaanuar 2017 a. - 756

 

 

Sooline struktuur:                            Mehed - 374             Naised - 382       Kokku - 756 


Vanuseline struktuur:  15-64 a                   -265                    - 222              - 487

                                    üle 65 a                  -  53                    -  100             - 153

                                    üle 90 a                   -  0                     - 7                  - 7

                                    0- 18  a                   -  68                    -  74               - 142

 

Rohkemat  soolise ja vanuselise koosseisu kohta seisuga 01.01.2017  vaata  SIIT

                Elanike arvu kohta   vaata  SIIT

                Tartumaa külad vaata SIIT

 


Veel statistikat valla kohta  (rahvastiku püramiid, rahvastik, eelarve kulud)

 

Suurim küla vallas on Laeva. Siin asuvad ka valla keskus, põhikool, lasteaed, kultuurimaja, avatud noortekeskus, raamatukogu,  perearstikeskus, kauplus ja postipunkt.

Suurimateks maakasutajateks vallas on Alam-Pedja looduskaitseala (9296,4 ha) ja Laeva metskond. (9108,3 ha)

Põhilisteks majandusharudeks on põllumajandus, metsandus ja piimasaaduste ümbertöötlemine. Suuremateks tööandjateks on: AS Valio Eesti Laeva Meierei; Laeva Vallavalitsus, AS Pk OliverOÜ Aiu Põllumajandus;  AS Tartu TehnikaOÜ Portaal; OÜ Vilkest; POÜ Kärevere; OÜ Pähkli Metsatööd; OÜ Imera Kaubandus.