13.12.2016 istungi kutse ja päevakorra projekt

9.12.16

Kutse

                                                                                                    

Austatud vallavolikogu liige                     

Laeva Vallavolikogu 39. istung toimub teisipäeval, 13. detsembril 2016 algusega 17.15 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Määruse eelnõu Laeva valla 2016. aasta eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine

               Lisa 1                                            ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

2. Määruse eelnõu Laeva valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Lisa 1            Lisa 2                    ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Määruse eelnõuVallavolikogu liikmetele tasu ja hüvitiste määramise ning maksmise kord

                                                                      ettekandja: volikogu esimees Külli Suvi

3. Otsuse eelnõuRendilepingu muutmine (Alpter Grupp)

                                                       ettekandja: vallavanem Aare Olgo

4. Otsuse eelnõuAiu katastriüksuse ja Tööstuse katastriüksuse piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

                          ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Informatsioon. Vaba arutelu

Laeva Põhikooli direktori avaldus (personalikulud)

 

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI