09.07.2013 volikogu istung

8.09.14

Laeva Vallavolikogu 44.istung toimub teisipäeval, 09. juulil k.a. algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

Päevakorras:

  1. Maa munitsipaalomandissse taotlemine                                 ettekandja Kadri Lepasaar
     
  2. Laeva valla 2013. a II lisaeelarve vastuvõtmine (lisaeelarve)(seletuskiri) ettek. Ulvi Viilvere

  3. Välislähetusse saatmine                                                          ettekandja Helen Mägi
 

  4. Vallavalitsuse info

4.1. Ülevaade MTÜ Valguskaabel tegevusest                     Imre Kuus

4.2. Maa-ameti taotlus maa riigiomandisse jätmiseks

       ja sihtotstarbe muutmisest                                            Kadri Lepasaar

4.3. Maanteeameti toetusest liikluslinnakute rajamiseks            Kalev Kurs

 

Eelnõudele tehtavaid parandusettepanekud saata kirjalikult.

 

 /allkirjastatud digitaalselt/

Arvo Pennonen 

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA