20.12.2016 istungi kutse ja päevakorra projekt

14.12.16

Laeva Vallavolikogu 40. istung toimub teisipäeval, 20. detsembril 2016 algusega 17:15 Jääaja Keskuses

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Otsuse eelnõu Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

                                               ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Otsuse eelnõuLaeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemislepingu kinnitamine

Lisad                                                ettekandja: vallavolikogu esimees Külli Suvi

3. Otsuse eelnõuHaldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

        seletuskiri                                                             ettekandja: vallavolikogu esimees Külli Suvi

4. Informatsioon. Vaba arutelu

 

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI