27.05.14 volikogu istungi päevakord

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 9. istungi, mis toimub teisipäeval, 27. mail k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Aru (katastriüksus 38301:002:0250) jagamisel tekkivatele

    katastriüksustele sihtotstarvete määramine                                               ettekandja Ülli Reimets

 

2. Mukdeni (katastriüksus 38301:002:0189) jagamisel tekkivatele

    katastriüksustele sihtotstarvete määramine                                              ettekandja Ülli Reimets

 

3. Katastriüksuste piiri muutmine (Manni ja Pihlaku)                                  ettekandja Ülli Reimets

 

4. Laeva valla põhimäärus                                                                              ettekandja Helen Mägi

 

5. Vallavanema puhkusele lubamine                                                              ettekandja Helen Mägi

 

6. Info                                                                                                                      ettekandja Kalev Kurs                   

    (seirearuanne)

    (kuuaruanne)

                                                                          

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaido Põdersoo

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA