25.02.2014 volikogu istungi päevakord

8.09.14
 

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 6. istungi, mis toimub teisipäeval, 25. veebruaril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Laeva valla 2014. a. eelarve vastuvõtmine                                                  ettekandja Ulvi Viilvere

(seletuskiri) (tulud, kulud) (lisa)

 

2. Laeva Põhikooli arengukava 2014 – 2017 a. I Lugemine                         ettekandja Ulvi Viilvere

 (määrus)

 

3. Info                                                                                                                    ettekandaja    Kalev Kurs 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Lugupidamisega

Kaido Põdersoo

Laeva Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA