25.11.2014 volikogu istungi kutse ja eelnõud

24.11.14
Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 14. istungi, mis toimub teisipäeval, 25. novembril k.a.
algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.
 
Päevakorras:
 
1. Umbusalduse avaldamine                                                                         ettekandja Helen Mägi
 
2. Väänikvere tee 1 (katastri üksus 38301:002:0601) 
      jagamisel tekkivatele katastriüksustele 
      sihtotstarvete määramine                                                                         ettekandja Ülli Reimets
 
      ja uue redaktsiooni kinnitamine  II lugemine                                         ettekandja Ulvi Viilvere
 
II lugemine                                                                                                     ettekandja Ulvi Viilvere
Lisa 2 Seletuskiri "Laeva valla eelarvestrteegia 2015-2018"
 
5. Laeva valla 2015. a. eelarve I lugemine                                              ettekandja Ulvi Viilvere
Laeva valla 2015. a. eelarve seletuskiri
 
6. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr. 29
,,Laeva lasteaias vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine`` muutmine                                                                       ettekandja Ulvi Viilvere
                                                                                             
7. Info                                                                                                            ettekandja Kalev Kurs                                                                                                     
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/
 
Lugupidamisega
Kaido Põdersoo
Laeva Vallavolikogu esimees
 
Toimetaja: ÜLLI REIMETS