2006

26.02.15

  31.01.06  nr  23  Tunnustuse avaldamine
 
 31.01.06  nr  24  Maa kasutusõiguse andmine
 
 31.01.06  nr  25  Kinnisasjade üleandmine ja sihtotstarbe määramine
 
 31.01.06  nr  26  Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
 28.02.06  nr  28  AS Emajõe Veevärk aktsiate III emissiooni eest tasumine
 
 19.04.06  nr  29  Laenu võtmine
 
 19.04.06  nr  30  Kinnisasja omandamine
 
 19.04.06  nr  31  Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejatele kokkuleppeks
                                 tähtaja andmine
  19.04.06  nr  32  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Jõeääre kinnistu jagamisel
 
 19.04.06  nr  33  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Möldri kinnistu jagamisel
 
 19.04.06  nr  34  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Hõbeoru kinnistu jagamisel
 
 19.04.06  nr  35  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Suubi kinnistu jagamisel
 
 19.04.06  nr  36  Kahju hüvitamine
 
 27.06.06  nr  38  Maa sihtotstarbe määramine Põrgu katastriüksusele
 
 27.06.06  nr  39  Maa sihtotstarbe määramine Metsatuka katastriüksusele
  27.06.06  nr  40  Maa sihtotstarbe määramine Paisu katastriüksusele
 
 27.06.06  nr  41  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 
 27.06.06  nr  42  Seisukoha andmine Reinholdi kinnistu omandamiseks
 
 27.06.06  nr  43  Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimek. kinnitamine
 
 27.06.06  nr  44  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Kalda kinnistule  
 
27.06.06  nr  45  2005. a eelarve täitmise aruande kinnitamine
 
 25.07.06  nr  46  Maa sihtotstarbe määramine Kadrimetsa katastriüksusele
 
 25.07.06  nr  47  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Pikavälja kinnistule
 
 25.07.06  nr  48  Mittetulundusühingu asutamises osalemine ja mittetulundusühingusse 
                                esindaja nimetamine
 
25.07.06  nr  49  Laenu võtmine
 
 25.07.06  nr  50  Laeva vallavolikogu 29.01.2004. a otsus nr 57 "Laeva Vallavalitsuse struktuuri 
                                ja teenistujate koosseisu kinnitamine" muudatuste tegemine
 
12.09.06  nr  52  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Sae kinnistu jagamisel
  12.09.06  nr  53  Peremehetute ehitiste hõivamine
  12.09.06  nr  55  Laeva valla üldplaneeringu algatamine ja Laeva vallavolikogu 05.07.2000 
                                 otsuse nr 35 kehtetuks tunnistamine
 
17.10.06  nr  57  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Mukdeni kinnistute jagamisel
  17.10.06  nr  58  Ploomi kinnistu võõrandamine
  17.10.06  nr  59  Laeva vallavolikogu 27.06.2006. a otsuse nr 44 osaline muutmine
  17.10.06  nr  60  Laeva valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
                                hindamise algatamine ning Laeva vallavolikogu varasemate otsuste kehtetuks
                                tunnistamine
 
14.12.06  nr  62  Ruumide rendile andmine
 
 14.12.06  nr  63  Maa munitsipaalomandisse taotlemine

                  

  

  

  

Toimetaja: JUTA MÄESEPP