18. detsember 2014 volikogu istungi kutse ja eelnõud

12.12.14
Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 15. istungi, mis toimub neljapäeval, 18. detsembril k.a.
Gustavi jahiseltsi jahimaja ruumes (Kirikuvalla küla, Puurmani vald). Väljasõiduks kogunetakse kella 17.15-ks Laeva vallavalitsuse juurde. Istung algab kell 17.30.
 
Päevakorras:
 
1. Vallavolikogu esimehe valimine ettekandja Ago Vooremäe
 
2. Väänikvere tee 1 (katastri üksus 38301:002:0601) jagamisel tekkivatele
 
3. Matsi (katastriüksus 38301:002:0441) jagamisel tekkivatele
 
4. Erika (katastriüksus 38301:003:0328) jagamisel tekkivatele
 
5. Laeva valla avalikult kasutatavate
kohalike ja erateede nimekirja muutmine ettekandja Ülli Reimets
 
6. Laeva valla 2014. a. II lisaeelarve, I lugemine ettekandja Ulvi Viilvere
 
7. Laeva valla 2015. a. eelarve, II lugemine ettekandja Ulvi Viilvere
 
8. Laeva vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva Kultuurimaja tegevuse ümberkorraldamine
Laeva Seltsimajaks ettekandja Kalev Kurs
 
9. Laeva Seltsimaja põhimäärus ettekandja Kalev Kurs
 
 
 
12. Info                                                                                                     
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/
 
Lugupidamisega
Ago Vooremäe
Laeva Vallavolikogu aseesimees
 
Toimetaja: ÜLLI REIMETS