30.03.17

Laeva Vallavolikogu 41. istung toimub teisipäeval, 17. jaanuaril 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu – Laeva valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine      

Lisa 1  Seletuskiri                          ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

2. Määruse eelnõu - Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine

                                                         ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Määruse eelnõu – Laeva valla ametiasutuse palgajuhendi muutmine

                                       ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

4. Määruse eelnõu – Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

                                                          ettekandja: vallasekretär Egle Lääne

5. Otsuse eelnõuLaeva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine muutmine

                                               ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Arvo Pennonen

6. Otsuse eelnõu - Vallavanemale preemia maksmine

                                   ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

7. Informatsioon. Vaba arutelu

 

 

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI