15.10.2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 47. istungi, mis toimub teisipäeval, 15. oktoobril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määruse nr 74

„Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a. määrusega nr 50

vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-

2025 vastu võtmine" muutmine ja uue redaktsiooni

kinnitamine" muutmine                                                                      ettekandja Kaimo Puniste

 

2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017             ettekandja Ulvi Viilvere

(määrus) (EA strateegia) (EA strateegia tabelid)

 

 /allkirjastatud digitaalselt

 

Lugupidamisega

Arvo Pennonen

Vallavolikogu esimees

                                                 

                

                

                

                

Toimetaja: MADIS TÄNAVA