12. november, istungi päevakord

8.09.14
 

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 2. istungi, mis toimub teisipäeval, 12. novembril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1.Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine

 ja uue redaktsiooni kinnitamine (määrus) (arengukava)                     ettekandja Kaimo Puniste

 

 2.Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017                         ettekandja Ulvi Viilvere

 (määrus) (EA strateegia) (tabelid)

 

 3.Laeva Vallavolikogu esimehe töötasu määramine                             ettekandja Helen Mägi

 

4. Laeva vallavanema valimine                                                                     ettekandja Helen Mägi

 

5. Laeva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine           ettekandja Helen Mägi

 

6. Laeva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine                                            ettekandja Vallavanem

                                                 

7. Laeva Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine                 ettekandja Helen Mägi

 

8. Laeva Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine         ettekandja Helen Mägi

 

9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine                                                       ettekandja Helen Mägi

 

10. Jooksvad küsimused ja info                                                                   ettekandja Vallavanem

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Lugupidamisega

Kaido Põdersoo

Laeva Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA