03.03.2015 volikogu istungi päevakorra projekt

27.02.15

 

Laeva Vallavolikogu 18. istung toimub teisipäeval, 03. märtsil k.a, kell 15.30 vallavalitsuse ruumes.

PÄEVAKORRAS:

1. Rahvakohtunikukandidaadi valimine
                                                                       ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

2. Laeva valla 2014. a eelarve täitmise seirearuanne
                                                                 ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Laeva valla 2015. a. I lisaeelarve vastuvõtmine (  I lugemine ) (lisa 1) (seletuskiri)
                                                                              ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere
                                                               kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Kaido Põdersoo

4. Laeva vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva Kultuurimaja
    tegevuse ümberkorraldamine Laeva Seltsimajaks
                                                                                                  ettekandja: vallasekretär Helen Mägi
                                               kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Arvo Pennonen

5. Laeva Seltsimaja põhimäärus
                                                                                                   ettekandja: vallasekretär Helen Mägi
                                               kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Arvo Pennonen

6. Vallavolikogu esimehele töötasu määramine
                                             
                               ettekandja  vallavolikogu aseesimees Ago Vooremäe

 Elviire  Villa
 Vallavolikogu  esimees

 

 

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP