Alates 01.01.2012 teostab Riikliku Loomatauditõrje Programmi raames riigi eelarvest finantseeritavaid kohustuslikke profülaktilisi uuringuid ja menetlusi (nt veiste tuberkuliniseerimised, vere- ja piimaproovide võtmine, tapetud, hukkunud loomade (veised, lambad) ajuproovide võtmine, veterinaartõendite väljastamine, koerte-kasside marutaudivastane süstimine, loomakasvatusettevõtete kontrollimine jne)

 
Kontaktid:
Väino Miil / Laeva vallas tegevusloaga volitatud veterinaararst
Telefon: 521 1647
 
Maret Rask / tegevusloaga loomaarst, omab õigust tegeleda veterinaarpraksisega ehk siis ravida loomi.
Telefon: 735 2414
GSM: 5332 9231