« Tagasi

Valitsus kinnitas Tartu valla moodustamise

Valitsus kinnitas kolme ühendvalla moodustamise

 

Valitsus otsustas tänasel istungil ühendvaldade Haapsalu linn, Tartu vald ja Põltsamaa vald kinnitamise.

Haldusterritoriaalset korraldust muudeti Lääne maakonnas, mille käigus moodustub Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisel uus haldusüksus nimega Haapsalu linn. Haapsalus asuvad nii linnavolikogu kui -valitsuse ning teenuskeskuseid erinevatesse paikkondadesse ei moodustata.

Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2016. aasta seisuga on rahvastikuregistri andmetel 13 617. Haapsalu linna moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 635 000 eurot.

Haldusterritoriaalset korraldust muudeti Tartu maakonnas, mille käigus moodustub kolme omavalitsusüksuse ühinemisel 8159 elanikuga Tartu vald. Tartu vallaga ühinevad Laeva vald ja Piirissaare vald. Vallavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Kõrveküla alevik. Teenuskeskused säilitatakse Kõrvekülas, Laeval, Piirissaares ja Tartu linnas.

Tartu valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 329 600 eurot. 

Haldusterritoriaalset korraldust muudeti Jõgeva maakonnas, mille käigus moodustub nelja omavalitsusüksuse ühinemisel 10 611 elanikuga Põltsamaa vald. Omavahel ühinevad Põltsamaa linn ja vald ning Pajusi ja Puurmani vallad. Vallavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Põltsamaa linn. Piirkondlikud teenuskeskused asuvad Kalanas ja Puurmanis.

Põltsamaa valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 2 072 400 eurot. 

Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oktoobris 2017.