« Tagasi

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ja rahvaküsitluse tulemused

Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemisleping oli avalikul väljapanekul 17.11.2016-08.12.2016. Avaliku väljapaneku jooksul ühinemislepingu kohta ühtegi ettepanekut ei esitatud.

Et selgitada välja elanike arvamus Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemise kohta, toimus Laeva vallas ja Tartu vallas rahvaküsitlus 05.12-09.12 ja 11.12. Piirissaare valla rahvaküsitlus toimus 07.12 ja 11.12. Rahvaküsitluse tulemused on esitatud tabelis.

 

Nimekirja kantud

Osales

Osalusprotsent

Ühinemise poolt

Ühinemise vastu

Laeva vald

641

39

6,1

26

13

Tartu vald

5759

71

1,2

37

34

Piirissaare vald

102

68

66,7

67

1

 

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimuvatel Laeva Vallavolikogu, Piirissaare Vallavolikogu ja Tartu Vallavolikogu istungitel on päevakorras elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine, ühinemislepingu kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.