« Tagasi

TEADE Valmaotsa - Kärevere 2+1 möödasõidualade ehitus

Objekt: Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa km 160,7-168,1 asuvale Valmaotsa - Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus
 
TEADE
 
Nordecon AS alustas 17. augustil riigi põhimaantee nr 2 km 160,7 – 168,1 asuval Valmaotsa - Kärevere teelõigul möödasõidualade ehitustöödega, mis kestavad lepingujärgselt kuni 30.september 2018 a.
Kokku 7,4 km pikkune Valmaotsa - Kärevere teelõik ehitatakse järgmise aasta ning ühe kuu jooksul nelja möödasõidualaga teelõiguks, millel on 2+1 sõidurada ja ligi kilomeetrine 1+1 sõidurada. Talvel rakendatakse ilmastikuoludest tingitult tööde tegemisel tehnoloogilist pausi, millal ehitustöid ei toimu.
Kokkuvõtlikult tõstetakse tee liiklusohutuse taset, paigaldatakse välisvalgustust, ehitatakse teelt tuleva müra tõkestamiseks müratõkkeseinasid ja müravalle, parandatakse külg- ja otsenähtavust, rajatakse hooldus-, kerg- ning kogujateid ja paigaldatakse teelõigule ulukitara koos ulukite läbipääsude ning tagasihüppekohtadega. Tööde tellijaks on Maanteeamet ja järelevalvet teostab Toomtsentrum OÜ.
 
Projekt teostatakse Põltsamaa - Tartu vahelise riigi põhimaantee nr 2 2+1 möödasõidualade rajamise raames. Objekti kogumaksumuseks on 8 087 640,00 EUR, millest 67,46 % moodustub Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusest ja omafinantseering 32,54 % ning mis sisaldab järgmisi suuremahulisemaid töid:
Ettevalmistustööd - võsa raadamine ja üksikpuude raie, olemasolevate bussipeatuste lammutamine, olemasolevate liiklusmärkide likvideerimine ning olemasolevate teetruupide lammutamine;
Mullatööd – mulla eemaldamine, muldkeha laiendamine, müravallide ehitus, dreenkihi ehitus ja kraavide kaevamine ning puhastamine;
Katendi ehitus - olemasoleva teekatte tasandusfreesimine, pae- ja tardkivikillustikust aluse ehitamine, asfalteerimistööd, pindamistööd, freesasfaldist katete ehitus ning teepeenarde kindlustamine;
Eritööd - truupide- ja sadeveekanalisatsiooni ehitus; side- ja elektritööd, tee  ilmajaama ja automaatse liiklusloenduri ehitustööd, välisvalgustuse rajamine, uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine, haljastustööd, bussipeatuste ehitamine, ulukitara paigaldamine, ulukite tagasihüppekohtade rajamine ning müratõkkeseinade ehitamine.
 
Tähtsamad teetööd maanteel on planeeritud teostada järgmiselt:
I ETAPP 2017 aasta
• 18.08 – 15.11 ettevalmistustööd ning mullatööd;
• 22.09 – 30.11 kattekonstruktsiooni kihtide ehitus (sh. pae- ja tardkivikillustikust aluse ehitus);
• 31.10 – 15.12 asfalteerimistööd (vastavalt ilmastikule);
• 31.08 – 08.12 eritööd
• 11.12 – 15.12 talvise liikluskorralduse paigaldamine ja tehnoloogilise pausi rakendamine
 
II ETAPP 2018 aasta
• 02.04 – 19.08 freesimistööd, mullatööd;
• 30.04 – 18.06 kattekonstruktsiooni kihtide ehitus (sh. pae- ja tardkivikillustikust aluse ehitus);
• 14.05 – 31.07 asfalteerimistööd;
• 16.04 – 22.08 eritööd
• 02.07 – 22.08 haljastustööd
 
Liikleja peab arvestama alljärgnevaga:
• Töövõtja tagab püsivalt elanike juurdepääsu ehitusalale jäävatele kruntidele ja suuremate takistuste korral teavitatakse igat kinnistu omanikku eraldiseisvalt;
• Teetöid maanteel teostatakse laiendustööde põhimõttel ning tagatud on püsivalt 1+1 sõiduraja olemasolu, üle 5 minutilisi põhjendamatuid liiklusseisakuid ei esine ning ühistranspordi kasutusele ei ole takistusi ;
• Üldine kiiruspiirang objektil on 70 km/h, töötsoonis 50 km/h;
• Ametlikuks tööajaks on 08:00 – 20:00 ning vastavalt vajadusele teostatakse töid ka
nädalavahetustel;
• Ehitusobjektil on kontaktisikuks Nordecon AS-i objektijuht Filipp Lopatkin, tel. +372 59070109.
 
Palume mõistvat suhtumist!
 
 
Laas Õun,
Teedeehituse projektijuht
+37257 802345
Nordecon AS