« Tagasi

Teade

13.12.2016 volikogu istungil toimus Laeva valla 2017. aasta eelarve esimene

lugemine. Laeva valla 2017. aasta eelarve on avalikustatud valla kodulehel

14.12.2016 -28.12.2016. a.

Muudatusettepanekud esitada kirjalikult vallakantseleisse või  e-posti

aadressile finants@laeva.ee Lähemalt loe SIIT