« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung 28.12.2017

Tartu Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval, 28. detsembril 2017 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Informatsioon - SA Raadi võlgnevus Cramo Estonia AS-le

                                                           ettekandja: SA Raadi juhatuse liige Jüri Reinpõld

2. Määruse eelnõu - Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

                                                           ettekandjad: volikogu esimees Üllar Loks ja vallasekretär Eve Kallas

3. Määruse eelnõu - Tartu Vallavalitsuse palgajuhend

seletuskiri                                            ettekandja  vallavanem Jarno Laur

4. Otsuse eelnõu - Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

                                                           ettekandja: vallasekretär Eve Kallas

5. Otsuse eelnõu - Nõusoleku andmine projektis „Laeva-Palupõhja tee (278 m)"

osalemiseks ning omaosaluse garanteerimine

                                                           ettekandja: Laeva Vallavalitsus Kadi Kukk

6. Otsuse eelnõu - Kohustuste täitmise tagamine

                                                           ettekandja: Laeva Vallavalitsus Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu - Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumine

                                                           ettekandja: Laeva Vallavalitsus Kadi Kukk

8. Otsuse eelnõu - Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

                                                           ettekandja: vallaarhitekt Riivo Leiten

9. Otsuse eelnõu - Vallavalitsuse liikme ametikoha muutmine palgaliseks abivallavanema ametikohaks

                                                           ettekandja: vallavanem Jarno Laur

10. Otsuse eelnõu - Lepingu sõlmimine

                                                           ettekandja: vallavanem Jarno Laur

11. Otsus -   Sõidukite kasutamine

                                                           ettekandja: vallavanem Jarno Laur

12. Määruse eelnõu - Matuse toetuse maksmise kord

                                                           ettekandja: sotsiaalnõunik Jaana Puur

13. Otsuse eelnõu - VOLIS süsteemi kasutusele võtmine

                                                           ettekandja: volikogu esimees Üllar Loks

14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.