« Tagasi

Tartu linna jäätmejaama kasutamine

Alates 15.08.2017 võivad Laeva valla elanikud kasutada Tartu linna jäätmejaama aadressil Jaama 72C. Jäätmejaam on avatud E-R 10-18 ja L-P 10-16, riigipühadel suletud. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamades vastu ei võeta.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:

  • vanapaber ja papp;
  • metall;
  • pakendijäätmed, sh klaaspakendi jäätmed;
  • komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;
  • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
  • kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
  • taaskasutatavad plastjäätmed;
  • autorehvid.

Suuremõõtmelised ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms), mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, biolagunevad aiajäätmed ning asbestijäätmed ja eterniit võetakse vastu tasu eest.