« Tagasi

Ootame ettepanekuid valla tänukirja andmiseks

Vallavalitsus tänab Eesti Vabariigi aastapäeval vallale osutatud teenete eest või vallapoolse austusavaldusena valla tänukirjaga.

Tänukirjaga avaldatakse tänu:

1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või juubelitähtpäevade puhul;

2) valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja vabasektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel;

3) ettevõtjatele vallaelu edendamise, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;

4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

Ootame kirjalikke ettepanekuid valla tänukirja andmiseks hiljemalt 06.02.2017. a. Ettepanek peab olema põhjendatud. Taotluses esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi, tema esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning osutatud teenete kirjeldus.

Ettepanekuid võib esitada:

  • posti teel Laeva vallavalitsus, Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond 60608,
  • e-postile laeva@laeva.ee,
  • tuua tööpäeval isiklikult vallavalitsusse.