« Tagasi

Ootame ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nimetuse andmiseks

Ootame ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nimetuse andmiseks!

Laeva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või  elab hetkel Laeva vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.

Laeva valla aukodaniku nime andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega.  Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega. Aukodaniku nime andmisega kaasneb ühekordne rahaline autasu 1000 eurot (neto). Aukodaniku nimi ja teenete loetelu kantakse Laeva valla auraamatusse.

Vallavolikogul on õigus sobiva kandidaadi puudumisel aukodaniku nimetus andmata jätta.

Ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nime andmiseks võivad teha üksikisikud, organisatsioonid, ettevõtted ja asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

 

Ootame ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nime andmiseks hiljemalt 15. jaanuaril 2017. a. Kandidaadi esitajal peab ettepaneku esitamiseks olema kandidaadi nõusolek ja ettepanek peab olema põhjendatud.

Ettepanekuid võib esitada:

-         posti teel Laeva vallavalitsus, Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond 60608,

-         e-postile laeva@laeva.ee,

-         tuua isiklikult vallavalitsusse.

 

 

Laeva Vallavalitsus