« Tagasi

Laeva valla, Piirisaare valla ja Tartu valla ühinemislepingu kinnitamine

 

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimunud volikogude istungitel kinnitasid nii Laeva Vallavolikogu, Piirisaare Vallavolikogu kui ka Tartu Vallavolikogu ühinemislepingu ning võtsid vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühtlasi kinnitasid volikogud elanike avamuse küsitluse tulemused. Vastuvõetud otsused edastatakse Tartu maavanemale, kes omakorda edastab need Vabariigi Valitsusele.

Ühinemislepingu allkirjastamine. Foto autor Tiit Helm.