« Tagasi

Konservide jagamine puudust kannatavatele isikutele

Riigi tegevusvarudest on Laeva vallale eraldatud sealihakonservid, mida jagatakse taotluse alusel

1. Laeva valla inimestele:

1) üksi elavad vanaduspensionärid;

2) rahvapensioni saajad;

3) vähekindlustatud ja paljulapselised pered;

4) sissetulekuta inimesed.

2. Konservid jaotab sotsiaaltöö juht punktis 1 nimetatud põhimõtete alusel abivajajatele:

1) kelle abivajadus on eelnevalt sotsiaalhoolekandelise abi andmisel hinnatud või

2) kes esitavad vallavalitsuse sellekohase taotluse 28. veebruariks 2017.

3. Konservid jaotatakse õigustatud isikute vahel vastavalt leibkonnaliikmete arvule.

Konservide saamiseks tuleb abivajajal esitada taotlus vallavalitsusele 28.02.2017.

Taotluse võib kirjutada vabas vormis, milles märkida:
1) taotleja nimi ja isikukood;
2) taotleja sotsiaalne seisund (üksi elav vanaduspensionär, vähekindlustatud pere jne);
3) leibkonnaliikmete arv;
4) kontaktandmed (aadress, telefon, e-post)
5) kuupäev ja allkiri andmete õigsuse kinnitamiseks.

Taotluse vormi on võimalik küsida ka valla sotsiaaltöötajalt. Jagamine toimub vastavalt laekunud taotlustele ja punktis 2 nimetatu põhjal.

Küsimuste korral võtta ühendust valla sotsiaaltöö juhiga:
Katrin Metsamart - 730 1793, 5302 6608 , e-post: sotsiaal@laeva.ee

Alus: Laeva Vallavalitsuse 24.01.2017 korraldus nr 13

Toiduabi taotluse vorm