« Tagasi

Konkurss MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liikme leidmiseks

Tartu Maavalitsus kuulutab välja konkursi MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja leidmiseks. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on Tartumaa kohalike omavalitsuste ja Tartu Maavalitsuse asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on ühistranspordi korraldamine maakonnas.

Juhataja tööülesanded:

Tartumaa Ühistranspordikeskuse tegevuse käivitamine;

keskuse igapäevaste tegevuste juhtimine;

Tartu maakonna bussi- ja laevaliinide toimimise tagamine;

maakonna ühistranspordi arendamiseks ettepanekute tegemine ja lahenduste väljatöötamine koostöös kohalike omavalitsuste, maakonna omavalitsusliidu, riigi ja teiste partneritega.

 

Nõudmised kandidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt juriidiline, finantsalane või haldusjuhtimine) vähemalt bakalaureuse või sellega võrdsel tasemel;

vähemalt üheaastane töökogemus viimase kolme aasta jooksul avaliku teenistujana riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;

töökogemus riigi või omavalitsuse poolt osutatavate avalike teenuste korraldamisel (eelistatult transpordiga seonduvatel tegevusaladel);

teadmised ühistranspordi toimimispõhimõtetest ja asjakohastest õigusaktidest;

väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;

üldised teadmised mittetulundusühingute toimimispõhimõtetest;

hea organiseerimis- ja algatusvõime;

väga hea pingetaluvus;

väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

ausus, korrektsus, kohusetundlikkus ja sihikindlus ning oskus töötada iseseisvalt püstitatud eesmärkide saavutamise nimel.

Kasuks tuleb:

kogemus organisatsiooni juhtimisel;

võõrkeelte oskus;

B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Konkursi võitjaga sõlmitakse tähtajaline juhatuse liikme leping.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja  palgasooviga palume saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 kell 16.00 e-aadressile tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee  Lisateave tel 515 4830.