KONKURSS "EESTI KAUNIS KODU 2017"

KONKURSS "EESTI KAUNIS KODU 2017"

12.aprill 2017 a.

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse eestvedamisel toimub 20 korda ilusate kodude/objektide üleriigiline konkurss. Piirkondlikke konkursse viivad läbi maakondades moodustatud komisjonid. Tartumaal teeb seda Tartumaa Omavalitsuste Liit, kes valib omavalitsuste poolt esitatud nominentide seast välja kolm parimat Tartumaa kodu.

Üleriigilise konkursi „Eesti kaunis kodu 2017" käigus autasustatakse iga maakonna kolme võitjat ning üht kohalikku omavalitsust. Tartumaa iga omavalitsus saab maakondlikule konkursikomisjonile esitada oma kandidaadi kodude/ maakodude/ suvekodude/ talude/tootmistalude/ korterelamute, ühiskondlike või tootmishoonete ja ettevõtete, külade, asumite hulgast ning lisaks kohaliku omavalitsuse tervikuna.

Konkurss hõlmab jätkuvalt eriobjekte:

- parim  tervisespordikeskus,

- kaunis muinsuskaitseobjekt (koostöös Muinsuskaitseametiga),

kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike Liiduga) -  Kui teie vallas on mõni heakorrastatud ümbrusega kaunis kortermaja, siis palun tehke vastav ettepanek Eesti Korteriühistute Liidule.

Lisaks eeltoodule on „Energiasäästlik kaunis kodu" (kolmes kategoorias - eramu, korterühistu ja ühiskondlik hoone) eraldi konkurss. Autasustatavad saavad vastava seinaplaadi. Konkursi „Energiasäästlik kaunis kodu"  tingimused on kodulehel  http://www.iluskodu.ee/doc/2015_energiakonkursi_alused.pdf.

Konkursitingimuste alusel nõutud andmed võiks täita omanik, oluline on samas vastata küsimusele – miks nad üldse energiasäästuga tegelevad. Energiasäästumeetmed tuleb kirjeldada ja lisada fotod ning vastavad tehnilised näitajad ja arvutused, mis näitavad energiasäästu.

Kõige olulisem on, et oleks välja toodud köetava pinna suurus ja aastase energia kulu küttele kWh. Samuti lisada lühikirjeldus kuidas kokkuhoid on saavutatud sh alternatiivsete energiate kasutamine. Konkursi võitjate üleriigilise nimekirja kinnitab ja esitab selle Vabariigi Presidendile Eesti Kodukaunistamise Ühendus.

Konkursi võitjaid tunnustatakse Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtul augustis 2017.

Kõigi võitjate kaunitest kodudest antakse välja album „Kaunis kodu 2017".

Kõiki maakondlikul konkursil osalenuid tunnustab Tartumaa Omavalitsuste Liit Võidupüha tähistamisel 23. juunil Raadil.

Iga kohalik omavalitsus saab esitada kauni tervisespordirajatise ja tööstusmaastiku, mis konkureerib teiste sama valdkonna kandidaatidega oma kategoorias üle Eesti. Seetõttu tuleks arvestada, et mida põhjalikumalt on objekti väärtused välja toodud, seda suurem on tõenäosus saada tunnustatud – valituks osutub igast kategooriast vaid üks vabariigis. Palume lisada digitaalsed fotod (koos foto autori nimega) objektist. Kui on tegemist tervisespordirajatisega, peaks fotodelt olema muu hulgas näha, et seda kasutatakse intensiivselt erinevatel aastaaegadel ja kasutajateks on nii noored kui vanad.

Vabariiklikule konkursile „Eesti kaunis kodu 2017" on soovitav esitada omavalitsuse sisesel konkursil silmapaistnud kauneid kodusid.  Esitamine peab olema kooskõlastatud omaniku või omanikega (kui tegemist on mitme omanikuga), kelle nõusolek konkursil osalemiseks on kohustuslik.

Esildised peavad sisaldama objekti väärtuste lühiiseloomustust ja lisas olevas tabelis omaniku/omanike/asutuse esindajate täpseid andmeid: nimi/nimed (nimetavas käändes), postiaadress koos sihtnumbriga, talu nimi või asutuse nimi, kontakttelefon, e-posti aadress. Kui on tegemist juriidilise isikuga, siis palume märkida nii juriidiline nimi kui esindaja nimi. Kohaliku omavalitsuse ja eriauhinnale kandideeriva tervisespordirajatise ning tööstusmaastiku väärtuste kirjeldus peab olema põhjalikum.

Palume esitada omapoolsed kandidaadid 28. maiks 2017 e-posti aadressil tol@tartumaa.ee

Maakondlik komisjon külastab konkursile esitatud kodusid 1.-2. juunil 2017.

 

RIIGIHALDUSE MINISTRI TÄNUKIRI JA MASTIVIMPEL 2017

Igal kohalikul omavalitsusel on võimalus tunnustada ja tänada 2 heakorrastatud kodu, keda peab vääriliseks tunnustada tehtud panuse eest.

1. maiks teatada, kas kasutatakse võimalust tänada oma inimesi / asutusi riigihalduse ministri tänukirja ja mastivimpliga.

Mastivimpli ja tänukirja saajate kodusid maakondlik komisjon ei külasta ja omanike nõusolek pole kohustuslik.

Palume andmed esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidule hiljemalt 19. maiks Võidupühal on võimalus kodusid tunnustada. Tänukirjade vormistamiseks palun lisage oma valla vimpli saajate andmed lisas olevasse tabelisse ja saatke see aadressil tol@tartumaa.ee

 

 

Andu Tõrva

Tartumaa konkursi „Eesti kaunis kodu" komisjoni esimees

 

Täiendav informatsioon konkursi materjalide osas:

Pille Ratassepp, tel 5050026, e-post: tol@tartumaa.ee